دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام پک دوربین اداره تامین اجتماعی استان قم

سازمان تامین اجتماعی

اداره کل تامین اجتماعی استان قم در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار: ااداره کل تامین اجتماعی استان قم
  • کد پارس نماد : 5622941
  • استان: قم
  • شماره آگهی: 1101005998000041
  • تاریخ شروع: 1401/12/21
  • تاریخ درج آگهی: 1401/12/22

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.