شبکه, مناقصات

استعلام کابل شبکه cat 6 رفسنجان کابل تلفن 06 کرمان 4زوج هوایی شماره تماس جهت هماهنگی 09131954750

بانک سپه

مناقصه گزار: مدیریت شعب بانک سپه
کد پارس نماد: 4758791
استان: کرمان
شماره آگهی: 1101000476000036
تاریخ شروع: 1401/05/04
تاریخ درج آگهی: 1401/05/04
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.