خدمات و پشتیبانی, دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام کابل کشی و نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته

شرکت آب منطقه ای

مناقصه گزار: شرکت آب منطقه ای استان یزد
کد پارس نماد: 4758689
استان: یزد
شماره آگهی: 1101001074000120
تاریخ شروع: 1401/05/04
تاریخ درج آگهی: 1401/05/04
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.