شبکه, مناقصات

استعلام کارت شبکه ….

شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح

مناقصه گزار: شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح
کد پارس نماد: 4743413
استان: سایر
شماره آگهی: –
تاریخ شروع: 1401/04/30
تاریخ درج آگهی: 1401/04/30
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.