خدمات و پشتیبانی, مناقصات

استعلام یو پی اس

اداره کل پزشکی قانونی

مناقصه گزار: اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان
کد پارس نماد: 4757362
استان: هرمزگان
شماره آگهی: 1201003592000001
تاریخ شروع: 1401/05/03
تاریخ درج آگهی: 1401/05/03
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.