دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام یک مجموعه دوربینهای مداربسته دام مطابق مشخصات و توضیحات پیوست شعبه توحید

بانک توسعه تعاون

مناقصه گزار: مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان تهران
کد پارس نماد: 4600562
استان: تهران
شماره آگهی: 1101001415000029
تاریخ شروع: 1401/03/21
تاریخ درج آگهی: 1401/03/22
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.