دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام 4 دستگاه دوربین مدار بسته به همراه متعلقات استان آذربایجان شرقی

سازمان تعاونی روستایی

مدیریت تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار : مدیریت تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی
  • کد پارس نماد : 5823914
  • استان: آذربایجان شرقی
  • شماره آگهی: 1102001637000004
  • تاریخ شروع: 1402/02/24
  • تاریخ درج آگهی: 1402/02/24

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید