دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام 4 عدد دوربین مدار بسته که از ایران کد مشابه استفاده شده است

مناقصه گزار: بیمارستان کودکان بندرعباس
کد پارس نماد: 4727505
استان: هرمزگان
شماره آگهی: 1101091093000049
تاریخ شروع: 1401/04/25
تاریخ درج آگهی: 1401/04/25
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.