دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام 51عدد دوربین مداربسته

مناقصه گزار:شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی)
کد پارس نماد:5103672
استان:تهران
شماره آگهی:1101001010000210
تاریخ شروع: 1401/08/12
تاریخ درج آگهی: 1401/08/14
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.