دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام 689- تجهیزات سیستم دوربین مدار بسته مخازن آب شرب شهرستان کنگان

شرکت آب و فاضلاب

مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب
کد پارس نماد: 4684075
استان: بوشهر
شماره آگهی: 1101001344000075
تاریخ شروع: 1401/04/12
تاریخ درج آگهی: 1401/04/12
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.