شبکه, مناقصات

استعلام INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH FOR DCS SYSTEM-ایران کد مشابه است کالا مطابق فرم استعلام پیوست مورد نیاز است.

شرکت پالایش گاز ایلام

مناقصه گزار: شرکت پالایش گاز ایلام
کد پارس نماد: 4755832
استان: ایلام
شماره آگهی: 1101091574000485
تاریخ شروع: 1401/05/03
تاریخ درج آگهی: 1401/05/03
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.