شبکه, مناقصات

استعلام switch مطابق مشخصات و شرایط ذکر شده در فرم استعلام پیوست. توجه : ایران کد مشابه می باشد.

شرکت پالایش گاز ایلام

مناقصه گزار: شرکت پالایش گاز ایلام
کد پارس نماد: 4766352
استان: ایلام
شماره آگهی: 1101091574000507
تاریخ شروع: 1401/05/05
تاریخ درج آگهی: 1401/05/05
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.