شبکه, مناقصات

استعلام UTM شبکه برند ایرانی/توجه به توضیحات الزامی

بیمارستان البرز

مناقصه گزار: بیمارستان البرز کرج
کد پارس نماد: 4748726
استان: البرز
شماره آگهی: 1101092378000430
تاریخ شروع: 1401/05/01
تاریخ درج آگهی: 1401/05/02
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.