دوربین مداربسته, مناقصات

تجدید مناقصه خرید و نصب دوربین های پایش تصویری و تجهیزات ترافیکی – نوبت دوم

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مناقصه گزار: شهرداری بندر کنگان
کد پارس نماد: 4780637
استان: بوشهر
شماره آگهی: نوبت دوم
تاریخ شروع: 1401/05/10
تاریخ درج آگهی: 1401/05/10
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.