خدمات و پشتیبانی, مناقصات

تجدید مناقصه عمومی خرید و نصب و راه اندازی لوازم مرکز مانیتورینگ

مناقصه خرید و نصب لوازم مرکز مانیتورینگ

شهرداری محمدشهر به جهت راه اندازی مرکز مانیتورینگ خود، خرید و نصب و راه اندازی لوازم مرکز مانیتورینگ شهرداری را به شماره آگهی 2001005314000049، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت فراخوان داده است .

  • مناقصه گزار: شهرداری محمدشهر
  • کد پارس نماد: 5264608
  • استان: البرز
  • شماره آگهی: 2001005314000049
  • تاریخ شروع: 1401/09/21
  • تاریخ درج آگهی:1401/09/21
  • تاریخ خاتمه : 1401/10/01

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد ایران مراجعه فرمایید.