مناقصات, هوشمند سازی

فراخوان عمومی سیستم کنترل دسترسی (Access Control)

توسعه ساختمانی پارسیان

مناقصه گزار: توسعه ساختمانی پارسیان
کد پارس نماد: 4757185
استان: تهران
شماره آگهی: –
تاریخ شروع: 1401/05/01
تاریخ درج آگهی: 1401/05/03
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.