شبکه, مناقصات

فراخوان مناقصه خدمات پشتیبانی و نگهداری سیستم های رایانه نوبت دوم

شرکت گاز استان گیلان

مناقصه گزار: شرکت گاز استان گیلان
کد پارس نماد: 4755070
استان: گیلان
شماره آگهی: 34/م/1401 – نوبت دوم
تاریخ شروع: 1401/05/03
تاریخ درج آگهی: 1401/05/03
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.