دوربین مداربسته, مناقصات

مدیریت شعب بانک سپه منطقه البرز

بانک سپه

مناقصه گزار: مدیریت شعب بانک سپه منطقه البرز
کد پارس نماد:5136159
استان:البرز
شماره آگهی: 1201004658000008
تاریخ شروع: 1401/08/21
تاریخ درج آگهی: 1401/08/21
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.