دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید تجهیزات پارتی لاین تصویری دیتا و نظارت تصویری

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مناقصه گزار: اداره کل ارتباطات وعلائم الکتریکی
کد پارس نماد: 4775304
استان: تهران
شماره آگهی: 2001001494000027
تاریخ شروع: 1401/05/09
تاریخ درج آگهی: 1401/05/09
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.