دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و خرید دوربین مداربسته شهرداری اردبیل

شهرداری اردبیل

شهرداری اردبیل در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار : شهرداری اردبیل
  • کد پارس نماد : 5864682
  • استان : اردبیل
  • شماره آگهی : 2002005315000010
  • تاریخ شروع : 1402/03/03
  • تاریخ درج آگهی : 1402/03/03

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.