اعلام و اطفاء حریق, مناقصات

مناقصه خرید، اجرا و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

مناقصه گزار: سازمان امور مالیاتی کشور
کد پارس نماد: 4074399
استان: تهران 
شماره آگهی: 53104404
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/29
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/29
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.