دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه, خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه حفاظتی نظارتی

تجهیزات شبکه حفاظتی نظارتی

شرکت آب منطقه ای قم در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه حفاظتی نظارتی طرح تصفیه خانه جدید شهر قم که به پیشرفته ترین تصفیه خانه آب ایران در قم شهرت پیدا کرده است را با بهره گیری از سامانه ستاد ایران به صورت مناقصه اقدام نماید.

  • آگهی گزار: شرکت آب منطقه ای قم
  • کد پارس نماد: 5264655
  • استان: قم
  • شماره آگهی: 53134239
  • تاریخ شروع: 1401/09/21
  • تاریخ درج آگهی:1401/09/21
  • تاریخ خاتمه : 1401/09/27

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.