دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دوربین مداربسته اداره کل غله و خدمات بازرگانی

مناقصه گزار: اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
کد پارس نماد: 4078619
استان: مازندران 
شماره آگهی: نوبت اول
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/30
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/30
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.