دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دوربین مداربسته اداره کل غله و خدمات بازرگانی

مناقصه گزار: اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
کد پارس نماد: 4236247
استان: کرمان 
شماره آگهی: نوبت اول
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/11/18
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/11/18
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.