دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه خرید تجهیزات دوربین مداربسته بانک ملی ایران

Bank Meli

مناقصه گزار: بانک ملی ایران
کد پارس نماد: 4291727
استان: کردستان 
شماره آگهی: –
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/12/04
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/12/04
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.