شبکه, مناقصات

مناقصه خرید تجهیزات ذخیره ساز شبکه نوبت دوم

پالایش گاز فجر جم

مناقصه گزار: شرکت پالایش گاز فجر جم
کد پارس نماد: 4772034
استان: بوشهر
شماره آگهی: نوبت دوم
تاریخ شروع: 1401/05/08
تاریخ درج آگهی: 1401/05/08
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.