دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه خرید تجهیزات و دوربین مداربسته حفاظتی شهرداری اراک

مناقصه گزار: شهرداری اراک
کد پارس نماد: 4073383
استان: مرکزی
شماره آگهی: نوبت اول
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/29
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/29
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.