دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه خرید تعداد 54 دوربین مداربسته با زیرساخت فیبر نوری و ملحقات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

مناقصه گزار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
کد پارس نماد: 4603316
استان: تهران
شماره آگهی: نوبت دوم
تاریخ شروع: 1401/03/22
تاریخ درج آگهی: 1401/03/22
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.