دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه خرید دوربین مداربسته اداره کل غله و خدمات بازرگانی کرمان

مناقصه گزار: اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان
کد پارس نماد: 4175862
استان: کرمان 
شماره آگهی: نوبت اول 
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/30
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/30
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.