دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه خرید دوربین مداربسته اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی چناران

سازمان کل زندانها

مناقصه گزار: اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی چناران
کد پارس نماد: 4409903
استان: خراسان رضوی
شماره آگهی: 1101004882000014
تاریخ شروع: ۱۴۰1/01/24
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/01/24
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.