دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه خرید دوربین مداربسته تحت شبکه پتروشیمی شهید رسولی

مناقصه گزار: پتروشیمی شهید رسولی
کد پارس نماد: 4162628
استان: سایر
شماره آگهی: –
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/26
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/26
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.