دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه خرید دوربین مداربسته دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزد

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزد
کد پارس نماد: 4289686
استان: یزد 
شماره آگهی: 2000004366000152
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/12/03
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/12/04
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.