دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه خرید دوربین مداربسته سازمان تامین اجتماعی اهواز

سازمان تامین اجتماعی

مناقصه گزار: سازمان تامین اجتماعی شعبه پنج اهواز
کد پارس نماد: 4310768
استان: خوزستان
شماره آگهی: 1100090431000016
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/12/09
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/12/09
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.