دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه خرید دوربین مداربسته شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان

شرکت آب و فاضلاب

مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان
کد پارس نماد: 4535185
استان: هرمزگان
شماره آگهی: نوبت دوم
تاریخ شروع: ۱۴۰1/03/02
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/03/02
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.