دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه خرید دوربین مداربسته شرکت توزیع نیروی برق شهر مشهد

شرکت توزیع نیروی برق

مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق شهر مشهد
کد پارس نماد: 4316386
استان: خراسان رضوی 
شماره آگهی: 1200007007000387
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/12/11
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/12/11
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.