دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه خرید دوربین مداربسته شهرداری کاشان

شهرداری کاشان

مناقصه گزار: شهرداری کاشان
کد پارس نماد: 4356550
استان: اصفهان
شماره آگهی: 93/1400 نوبت اول
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/12/24
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/12/25
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.