دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه خرید دوربین مداربسته و تجهیزات مربوطه استان البرز

فنی و حرفه ای استان البرز

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز
  • کد پارس نماد : 5942302
  • استان : البرز
  • شماره آگهی : 2002003818000003
  • تاریخ شروع : 1402/03/22
  • تاریخ درج آگهی : 1402/03/22

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.