اعلام و اطفاء حریق, مناقصات

مناقصه خرید سیستم اعلام و اطفاء حریق بیمارستان تامین اجتماعی شهریار

بیمارستان

مناقصه گزار: بیمارستان تامین اجتماعی شهریار
کد پارس نماد: 4190415
استان: تهران 
شماره آگهی: نوبت اول
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/11/05
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/11/05
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.