اعلام و اطفاء حریق, مناقصات

مناقصه خرید سیستم اعلام و اطفاء حریق بیمارستان تامین اجتماعی-نوبت دوم

بیمارستان

مناقصه گزار: بیمارستان تامین اجتماعی شهریار
کد پارس نماد: 4194701
استان: تهران 
شماره آگهی: نوبت دوم
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/11/06
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/11/06
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.