دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه خرید سیستم دوربین مداربسته بانک ملی ایران اداره امور شعب استان قزوین

Bank Meli

مناقصه گزار: بانک ملی ایران اداره امور شعب استان قزوین
کد پارس نماد: 4237422
استان: قزوین 
شماره آگهی: –
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/11/18
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/11/18
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.