پیجینگ, مناقصات

مناقصه خرید سیستم پیجینگ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز – نوبت دوم

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
کد پارس نماد: 4140992
استان: خوزستان 
شماره آگهی: نوبت سوم
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/20
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/20
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.