پیجینگ, مناقصات

مناقصه خرید سیستم پیجینگ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز – نوبت اول

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
کد پارس نماد: 4125184
استان: خوزستان 
شماره آگهی: نوبت اول
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/14
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/14
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.