دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه خرید لوازم، نصب و راه اندازی دوربین مداربسته استان تهران

جهاد کشاورزی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
  • کد پارس نماد : 5741020
  • استان: تهران
  • شماره آگهی: مرحله دوم
  • تاریخ شروع: 1402/02/05
  • تاریخ درج آگهی: 1402/02/05

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.