دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه خرید لوازم، نصب و راه اندازی دوربین مداربسته – مرحله سوم

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار : مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
  • کد پارس نماد : 5854821
  • استان : تهران
  • شماره آگهی : مرحله سوم
  • تاریخ شروع : 1402/03/01
  • تاریخ درج آگهی : 1402/03/01

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.