مناقصات, هوشمند سازی

مناقصه خرید نصب و راه اندازی سیستم هوشمندسازی پارکینگ طبقاتی

مناقصه گزار: شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی
کد پارس نماد: 3569747
استان: سایر
شماره آگهی: –
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰4/16
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰4/16
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.