دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه خرید و راه اندازی دوربین مداربسته خدمات بازرگانی کرمان

مناقصه گزار: مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان کرمان
کد پارس نماد: 4176297
استان: کرمان 
شماره آگهی: 2000020027000001
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/30
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/30
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.