دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه خرید و نصب تجهیزات دوربین مداربسته اداره کل غله و خدمات بازرگانی

مناقصه گزار: اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران
کد پارس نماد: 4065176
استان: مازندران 
شماره آگهی: 2000001363000003
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/27
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/27
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.