دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه خرید و نصب دوربین مداربسته اداره کل غله و خدمات بازرگانی-نوبت دوم

مناقصه گزار: اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
کد پارس نماد: 4240805
استان: کرمان 
شماره آگهی: نوبت دوم 
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/11/19
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/11/19
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.