دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه خرید و نصب دوربین مداربسته شرکت نفت ایرانول

مناقصه گزار: شرکت نفت ایرانول
کد پارس نماد: 4176876
استان: تهران 
شماره آگهی: –
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/30
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/30
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.