دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه خرید و نصب دوربین مداربسته شرکت نفت ایرانول – نوبت دوم

مناقصه گزار: شرکت نفت ایرانول – نوبت دوم
کد پارس نماد: 4178001
استان: تهران 
شماره آگهی: نوبت دوم
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/11/02
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/11/02
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.